آزمایشگاه

  • Image 01
  • Image 02
  • Image 04
  • This is a HTML caption with a link.

 

آزمایشگاه متالورژی و واحد کنترل کیفیت...

واحد آزمایشگاه متالورژی و کنترل کیفیت شرکت پولاد فوم پویا مجهز به دستگاه و سیستم های پیشرفته جهت کنترل کیفیت تولید محصولاتی با بالاترین دقت می باشد. کارشناسان این شرکت با بهره گیری از این امکانات نظارت و کنترل دقیق بر فرآیند تولید قطعات خواهند داشت. این واحد مجهز به دستگاههایی پیشرفته نظیر کوانتومتر جهت آنالیز عناصر موجود در قطعات فولاد و چدن وسایر فلزات (کوانتومتری) به روش طیف نگاری (اسپکترومتری) ومیکروسکوپ متالوگرافی (Metallographic Microscope) و تجهیزات مختلف و مدرن دیگری می باشد که بمنظور کنترل دقیق کیفیت قطعات تولید شده بکار گرفته میشوند.