محصولات قطعات ماشین آلات راهسازی

 

لیست قیمت محصولات ویژه صنایع ریخته گری پولادفوم پویا مرداد 98

ردیف

نام محصول

وزن

مارک

قیمت(ريال)

1 ناخن PC200 بلند ویژه 7 PC200 S 1500000
2 ناخن PC220 بلند ویژه 11 PC220 S 2100000
3 ناخن PC400 ویژه 14 PC400 S 1900000
4 ناخن PC800 ویژه 28 PC800 S 5500000
5 ناخن PC800 موشکی ویژه 35 PC800 RC S 6000000
6 ناخن D155 ریپری ویژه 15 D155 SI 2500000
7 ناخن WA470 سه پیچ ویژه 18 WA470 S 3000000
8 گوشه راست WA470 سه پیچ ویژه 21 WA470 S 4200000
9 گوشه چپ WA470 سه پیچ ویژه 21 WA470 S 4200000
10 ناخن HYUNDAI 320 SN ویژه 14 H320 SN S 2800000
11 ناخن d355 ریپری ویژه 20 D355 S 3600000
12 ناخن لودرWA800 ویژه 75 WA800 S 1250000
13 ناخن LIOGONG 842 ویژه 5 L842 S 1250000