محصولات ماشین آلات راهسازی و معدنی

 

لیست قیمت محصولات ویژه صنایع ریخته گری پولادفوم پویا شهریور 99

ردیف

نام محصول

وزن

کد فنی

قیمت(ريال)

1 ناخن PC200 بلند(موشکی) ویژه 7 PC200 S 3000000
2 ناخن PC220 بلند (موشکی) ویژه 11 PC220 S 3300000
3 ناخن PC400 ویژه 14 PC400 S 3400000
4 ناخن بلند (موشکی) PC400 ویژه 15 PC400 RC S 3800000
5 ناخن PC800 ویژه 28 PC800 S 8700000
6 ناخن بلند (موشکی) PC800 ویژه 35 PC800 RC S 9500000
7 ناخن بلدوزر D155 ریپری ویژه 15 D155 S 4200000
8 ناخن WA470 سه پیچ ویژه 18 WA470 S 5500000
9 گوشه راست WA470 سه پیچ ویژه 21 WA470 S 7500000
10 گوشه چپ WA470 سه پیچ ویژه 21 WA470 S 7500000
11 ناخن HYUNDAI 320 سنگی ویژه 14 H320 SN S 5000000
12 ناخن d355 ریپری ویژه 20 D355 S 6000000
13 ناخن لودرWA800 ویژه 75 WA800 S 2500000
14 ناخن LIOGONG 842 ویژه 5 L842 S 2500000