معرفی شرکت

Mobile Devices

شرکت صنایع ریخته گری پولادفوم پویا دارای یک خط ریخته گری دقیق (موم و فوم) و یک خط ریخته گری ماسه ،درزمینی به مساحت 5000 متر مربع و با 2000متر مربع سوله و 1200 متر مربع ساختمانهای جانبی احداث شده است. در خط ریخته گری دقیق( Precision Investment Casting) ساخت مدل با موم یا فوم و قالب سازی سرامیکی با روش و مواد شیمیایی و معدنی نوین انجام میشود . و در خط ریخته گری(Sand Casting) ماسه ساخت قالب با مخلوط ماسه و چسب سدیم سیلیکات و CO2صورت میگیرد.

 

 

 

آزمایشگاه متالورژی 

واحد کنترل کیفیت

خطوط تولید

روش ماسه/ریخته گری دقیق