ریخته گری دقیق (موم وفوم)

در این فرآیند، ماسه که با چسب سدیم سیلیکات بصورت خمیر درآمده است در اطراف مدل فلزی که در درون نیمه فوقانی و تحتانی درجه قرار گرفته است به روش لرزه (Vibration) فشرده می گردد و با تزریق گاز ، فرآیند قالبگیری تکمیل می شود. سپس قالب از روی مدل برداشته می شود و در صورت نیاز ماهیچه هایی در آن تعبیه میگردد و سپس فلز مذاب در درون حفره موجود در داخل قالب ماسه ای ریخته می شود. بعد از خنک شدن، قالب ماسه ای شکسته شده و قطعات ریخته کری خارج می گردد. در این روش قطعاتی از جنس فولاد یا آلیاژهای آن در اندازه و اشکال مختلف تولید می گردد. خط تولید قطعات فولادی به روش ماسه شرکت پولاد فوم پویا مجهز به دستگاههای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تولید قالب ماسه ای، ریختن مواد مذاب، جداکردن درجه و شکستن قالب ماسه ای می باشد. ماسه در تجهیزات نصب شده تا 75% مجدداً احیا می شود.